General forsamling i Hedensted St. Dalby Jagtforening d. 7/3-2012 på Hedensted SognegårdREFERAT:


Generalforsamlingen blev afholdt efter foreningens vedtægter og dagsorden.

Pkt. 1.
Bestyrelsen foreslog Ulrik Høst, han blev valgt. og han modtog valg og takkede, han konstaterede også at generalforsamlingen var korrekt varslet, derudover gennemgik han dagsorden og gik til punkt 2 og gav Bo Julsen ordet.

Pkt. 2.
Formand Bo Julsen´s Beretning:

Det er igen i år en fornøjelse at være medlem af Hedensted St. Dalby Jagtforening, det er stadig er en forening i fremgang hvor der stadig kommer nye mennesker. Vi har i år mistet en kær ven og medlem Axel Shell der igennem mange år har været vores faste og underholdende banko opråber. Axel døde efter en længerevarende sygdom.

Bukkemorgen:

Bukkemorgen blev afholdt d 19/5 fire dage inde i jagten, der var møde på banen som vanligt kl. 11.00 med efterfølgende middag og bukke øl. Officielt på paraden var der 8 bukke som alle var et pænt udsnit af de danske bukke som bliver nedlagt. Efterfølgende kom der et par stykker mere, som dog kun var præsenteret ved et par frosne hoveder. Fra foreningens side kan vi kun opfordre til at man kommer med sin buk, selvom det måske ikke er den største man har nedlagt.
Hvis den er for lille til at præsentere i gode venners lag, havde det måske været bedre at lade den beholde livet. Det er ikke en klagesang til at afskrække medlemmer i foreningen, blot en konstatering, personligt har jeg flere gange selv leveret både den mindste og den største buk. De smager lige godt på grillen. Og det er ikke noget at være flov over.

Skydebanen:

Skydebanen har i år haft en fantastisk sæson hvor vi har udnyttet de fine muligheder som vi har med et nyt hus og en veltrimmet græsplæne samt nogle gode parkerings forhold. Det har også været et år hvor vi har kunnet udnytte de torsdage som vi altid har haft tilrådelighed, både til firma arrangementer samt til små private selvskaber med jægere der ikke er på skydebanen jævnligt. Det er en af de ting som vi er gode til her i Hedensted, vi har også startet en pigeskydning op som også foregår om torsdagen. Det var en prøve som åbenbar har bidt sig fast, så vi prøver igen i år. Se på kalenderen på hjemme siden hvornår det er. Det er også en af de ting som altid giver lidt modstand da piger har deres egen mening om alt. Og her på general forsamlingen vil jeg gerne sige at, om man er pige eller dreng ung eller gammel så kører banen efter det reglement som der er foreskrevet fra Danmarks Jægerforbund. Der vil selvfølgelig være en godkendt instruktør på banen hvergang som om tirsdagen, og der vil blive fyldt duer i maskiner som det plejer. Man har som nybegynder mulighed for at prøve med en instruktør op til 5 gange uden at have jagttegn, eller have en polititilladele til at bære våben og være medlem af en Jagtforening under Danmarks Jægerforbund, som stadig er en forsikring hvis ens egen ansvars forsikring ikke er tIlstrækkelig. Når alt det er sagt så er pigerne mere end hjerteligt velkomne på banen, da det giver et friskt indspark i en meget mandsdomineret verden.
Foreningen har i 2012 haft 2 amtshold som begge nåede til tops i hver deres serie.
Der blev bla. Vundet junior guld ved DM udtagelse af Nick Gram, bronze i veteran af Kurt Nørbo,  guld i JKF skydning af serie 1 holdet, guld til dm udtagelse af serie 1 holdet samt vinder af serie 1 og vinder af finaleskydning i den gamle amtskreds. Til DM rakte evnerne ikke helt til tops men dog i den bedste 1/4. Det er noget som vores holdleder Jimmy Nicolaisen skal have en tak for, da det er et svært og utaknemmeligt Job.


Præmieskydning:

I år vil jeg ikke stå og sige at det gik som det plejer, for det var en skydning ud over det sædvanlige, hvor der blev skudt ca. 300 kort og foreningen fik en rigtig god indtjening, en indtjening som vi ikke har haft i mange år. Præmielisten var stor som den plejer, dog med måske lidt mindre præmier end tidligere, så er det jo godt at det er æren og ikke præmien der er det vigtigste. Jeg tror at det var første gang der kom så mange skytter fra de omkringliggende foreninger som vi kæmper med i holdskydningen, som både syntes at det var sjovt at deltage Samt fik nogle præmier med hjem, så de skal prøves igen i år.


Film og trofæaften:

Var den første torsdag efter d 15/1 som det plejer at være. Vi havde nogle problemer med vores hjemmeside som dog senere er blevet løst. Vi var ca 60 personer til at høre på Freddy Wullf og hans hans spændende beretninger fra Down under, han har prøvet mere end en dansk gennemsnits jæger. Han var ansat at den newzealandske regering til at regulere kronvildt, vildsvin og undslupne køer og tyre. Det er en verden hvor man som jæger er på egen hånd og hvor det tit er med livet som indsats, En jagtform som måske ikke har så meget med jagt i traditionel form at gøre. Men han har ihvertfald skudt meget. Han er idag 66 år gammel og driver nogle farme hvor man opdrætter kronvildt efter de rette gener, som man slipper løs i naturen til afskydning af amerikanere samt andre der har pengepungen i orden. Det har ikke meget med jagt at gøre i min verden, men det er imponerende at det kan lade sig gøre ved simpel avl hvor man tager den bedste Hjort og den bedste hind, giver dem noget næringsrigt foder, og så avler man hjorte som har op til 63 ender.
Efterfølgende blev der stemt på de medbragte trofæer ( Dem kunne vi godt bruge nogle flere af næste år. )

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle vores medlemmer som sluttede op om vores aktiviteter samt vore mange sponsorer, for uden dem ville vores forening se helt anderledes ud.

Pkt. 3.
Regnskabet som var trykt på bagsiden af dagsorden og uddelt blev gennemgået af Ole Simonsen som er foreningens Kasser. Regnskabet blev kommenteret og godkendt.

Pkt. 4.
Under indkomne foreslag var der kun kommet et forslag som gik ud på at få købt nye kastemaskiner til skydebanen, Emnet blev diskuteret og fremlagt af Ole Simonsen, han talte om foreslaget og fremlagde tilbud på investeringen, Ole fortalte også at skydebanen er blevet godkendt af politiet, foreningens beregninger siger investeringen beløber sig til omkring 200.000,00 kr. men foreningen regner med at få dækket en stor del af udgiften. Bo supplerede med at fortælle om tilskudsreglerne samt sponsorrater, Bo forklarede endvidere om vigtigheden i at renovere skydebanen. Ulrik Høst spurgte herefter om hvor længe foreningen var sikker på at kunne leje arealet hvor skydebanan ligger. Bo forklarede at man for at få tilskud skal have en leje kontrakt på minimum 5 år, hvilket foreningen har. Bo informerede også om at det, det hele handler om er at vi bliver nød til at bruge alle foreningens penge på denne investering og beder generalforsamlingen om lov eller godkendelse for projektet. Der blev stemt om foreslaget som blev vedtaget med stor tilslutning. Bo og Ole informerede generalforsamlingen om at dette projekt højst sansynligvis vil kunne være klar til sæsonen 2014. Bo foreslog endvidere flere måder at hverve sponsorer på.

Fastlæggelse af kontingent, da det blev hævet med 10 kr sidste år, foreslår foreningen kontingentet forbliver uændret.

Pkt. 5.
Genvalgt til bestyrelsen blev Bo Julsen, Mogens Gram og Jens Ove Lykkeberg.

Pkt. 6.
Da der ikke er suppleanter på valg i år, blev punktet sprunget over.

Pkt. 7.
Genvalgt som revisor blev Niels Winther.

Pkt. 8.
Genvalgt til Flugtskydnings udvalget blev Tommy Pedersen, Jonas Blicher, Søren Poder og Steen Pedersen.

Pkt. 9.
Axel Tang modtog foreningens erkendtlighed, i forbindelse med Æresmedlemsskab.

Pkt. 10.
Bo hædrede Steen Pedersen for hans store arbejde i foreningen hvor han altid deltager i alt hvad der sker i foreningen uden at tænke på sig selv, Tillykke til Steen. Derudover fortalte Gordon Skov fra Barrit Jagtforening om fælles arrangementet i Barrit d. 14 marts kl. 19.00. Efter dette uddelte Bo og Ole foreningens pokaler (træning-krage-riffel). Bo sagde herefter at der vil blive sendt lister rundt vedrørende Ænder, Vild due bane og Hjortbane. Mogens Gram oplyste general forsamlingen om at der i år ikke kommer giro kort med posten, så vi skal selv huske at overføre penge til Skov og Natur Styrelsen for jagttegnet 2013. Den nye hjemmeside blev introduceret og det blev besluttet at der vælges forskellige medlemmer til at skrive om de forskellige arrangementer. Jimmy fortalte at der jo stadig er Råge regulering i Mosen. Det vil komme i kalenderen på hjemmesiden hvornår reguleringen starter, og det eneste man skal gøre for at komme på regulering er at kontakte Jimmy, da det er vigtigt at han som koordinator ved hvem der er derude for at regulere.


Som afslutning på generalforsamling takkede Ulrik Høst som ordstyrer for god ro og orden og vanen tro blev der spillet banko med Ole Simonsen som opråber, inden der blev serveret kaffe og kage.